Porovnať
Všetky kategórie
Používateľské menu

Reklamačný poriadok

 

Zodpovednosť za vady a reklamácie

Zodpovednosť za chyby na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Neoddeliteľnú súčasť záručných podmienok tvoria záručné podmienky výrobcu. Reklamácia je podmienená preukázateľnosťou nákupu reklamovaného tovaru v internetovom obchode www.proteco-naradie.sk, čoho dôkazom môže byť predajný doklad alebo riadne vyplnený záručný list.

Reklamácia, ktorú uplatňuje zákazník (spotrebiteľ) bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcej kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný (ak nemožno splniť kupujúceho požiadavku) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci.

Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci nárok na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. Tieto práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať (v praxi sa tretia rovnaká vada, či štvrtá vada akákoľvek, považuje za dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby ako v prípade neodstrániteľnej chyby).
Pokiaľ sa jedná o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ako postupovať pri reklamácii

  1. Reklamuje ten, kto tovar objednal. Pred odoslaním reklamácie vyplňte reklamačný protokol a zašlite e-mailom na adresu reklamace@proteco-naradi.cz. Pracovník reklamačného oddelenia objedná zvoz Vašej zásielky u prepravcu, ktorý u Vás reklamovaný tovar následne prevezme a dopraví na reklamačné oddelenie na naše náklady.
  2. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne odoslať zásielku vlastnou cestou, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na dopravu v hodnote, za akú by predávajúci zariadil zvoz reklamácie od kupujúceho v prípade využitia zvozu (bod 1), nie v hodnote, za ktorú kupujúci zásielku odoslal.
  3. Tovar zašlite spoločne s faktúrou (alebo dodacím listom), vrátane presného popisu závady.
  4. Tovar zasielajte najlepšie v originálnom obale. Majte na mysli, že prepravca vo väčšine prípadov vyžaduje, aby bol tovar zabalený v 6-stennom (štvorcovom či obdĺžnikovom) obale.
  5. Zásielky neposielajte na dobierku, takto poslané zásielky nepreberáme.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL NA STIAHNUTIE


Adresa k zasielaniu reklamačných opráv
PROTECO náradie s. r. o.
Reklamace
Lipová 4
900 42 Dunajská Lužná, Slovenská Republika 

Dĺžka záručnej lehoty

Zákazník (spotrebiteľ) - je súkromná osoba (nepodnikateľ), ktorá kupuje tovar pre svoju osobnú potrebu, vďaka čomu sa na neho vzťahuje záručná lehota podľa občianskeho zákonníka v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja.

Zákazník (podnikateľ)
 – je právnická osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktorá kupuje tovar pre podnikateľské použitie. V tomto prípade sa jedná o kúpnu zmluvu riadenú obchodným zákonníkom, ktorý neurčuje dĺžku záručnej doby. Štandardne je v týchto prípadoch poskytovaná záručná doba v dĺžke trvania 12 mesiacov od dátumu predaja.


Tento reklamačný poriadok je v platnosti od 1. 1. 2013 a novelizovaný ku dňu 1.1.2014

 

 

Ďakujeme, že ste sa prihlásili k odberu noviniek
Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Zobraziť košík

Tovar bol pridaný do porovnania

Prosím, čakajte...
Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr